ลำปางเสริมทัพ ส่งกำลังนักรบชุดขาวปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามบุษราคัมทีมแรก เพื่อชาติและประชาชน

โรงพยาบาลลำปาง ส่งทีมช่วยปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม (บุษราคัม) อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-26 พฤษภาคม 2564 นำทีมโดย 1.นพ.นพดล สี่สุวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2.พญ.กัญญณัท บุณยทรรพ อายุรแพทย์ 3.พญ.สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์ อายุรแพทย์ 4.ภก.ธนกฤต อุเต็น กลุ่มงานเภสัชกรรม 5.นางวรัฐญา คำแจ้ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 6.นางสาวปัทมา อินต๊ะเสน พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 7.นางสาวสุนิชา ชุ่มใจ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8.นางรัชนี ธิช่างทอง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 9.นางสาวมาริสา เครือปาละ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 10.นางสาวนริศรา รุ่งรัตนปรีดา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 11.นางสาวอัญมณี ณรงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 12.นางสาววรินทร์ภัค คัมภีรปัญญาโชติ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 13.นางสาวจุไรรัตน์ ไชยสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 14.นางสาวกุมรินทร์ อ้วนดี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น