รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล ออกแถลงการณ์ แจ้งสถานการณ์หลังพบครัสเตอร์โควิด-19 ระบาดติดเชื้อแล้ว 12 ราย ล่าสุดปิดรับผู้ป่วยนอกเป็นการชั่วคราว

วันที่ 13 พ.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ ทาง ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระบุว่า ได้มีการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่ เป็นการแพร่ระบาดโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล หลังผู้ป่วยไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยไอซียู จนเกิดการแพร่เชื้อในผู้ป่วยอีก 2 คน ผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน 2 คน บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนอีก 8 คน รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 12 คน เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (12 พ.ค.64)

 

ขณะที่ล่าสุด ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า ตามแถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ได้ประกาศโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 และพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดง) โรงพยาบาลจึงขอชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนรับทราบดังนี้

ประเด็นที่ 1. พบคนไข้ปกปิดข้อมูล พบผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ปกปิดข้อมูลการสัมผัสเชื้อโควิด-19 เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้ ผู้ป่วยหญิง ไทย อายุ 39 ปี มาเข้ารับบริการ วันที่ 22 เมษายน 2564 , ผู้ป่วยชาย ไทย อายุ 46 ปี มาเข้ารับรักษา วันที่ 26 เมษายน 2564 , ผู้ป่วยหญิง ไทย อายุ 61 ปี มาเข้ารับรักษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

 

 

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยและญาติมีการปกปิดข้อมูล การสัมผัสและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้รับเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยเป็นจำนวนทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็น แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ที่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องได้รับการกักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งหมด 56 คน จึงไม่สามารถหมุนเวียนบุคลากรได้เพียงพอต่อการให้บริการ โรงพยาบาลต้องดำเนินการปิดแผนกการให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยวิกฤต ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

ประเด็นที่ 2. โรงพยาบาลมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังต่อไปนี้ 1. มีการจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ นอกอาคารและมีการคัดกรอง ซักประวัติความเสี่ยง โควิด-19 ของผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการ 2. มีการจัดจุดบริการรับยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อลดความแออัดภายในโรงพยาบาล 3. มีมาตรการจัดพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องด้านนอกอาคารโดยการจองคิวตรวจล่วงหน้า และระบุเวลาในการรับบริการเพื่อลดระยะเวลาในการรับบริการในโรงพยาบาล 4. มีแนวทางปฏิบัติการใส่อุปกรณ์ป้องกันและเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 5. มีมาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อโดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน ทุกแผนก วันละ 1 ครั้ง เวลา17.00 น.

 

 

ประเด็นที่ 3. การได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล การได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรการแพทย์ และเจ้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรล่าช้ากว่ากำหนด และได้รับเพียงจำนวน 37 คน จากการส่งชื่อบุคลากรทั้งหมดจำนวน 109 คน แบ่งเป็นแพทย์ประจำ 2 คน ทันตแพทย์ประจำศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2 คน และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้าอีก 33 คน ทั้งนี้บุคลากรชุดดังกล่าวได้รับการจัดสรรวัคซีนโดสแรกเมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

ส่วนวัคซีนสำหรับแพทย์และบุคลากรที่เหลือยังไม่รับกำหนดในการได้วัคซีนชุดต่อไป จากเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยปกปิดข้อมูลการสัมผัสโรคโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตรวจพบเชื้อ 7 รายนั้น ประกอบ ไปด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลที่เพิ่งได้รับวัคซีนโดสแรกได้รับเชื้อ ประกอบด้วย แพทย์ประจำ 1 คน (ได้รับวัคซีนโดสแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564) และผู้ช่วยพยาบาล 1 คน (ได้รับวัคซีนโดสแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564) ส่วนบุคลากรอีก 5 คน ที่เหลือยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

อนึ่ง ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และให้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างเต็มที่ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจ ณ จุดตรวจใกล้บ้านอย่างเร็วที่สุดฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจที่มีให้โรงพยาบาล และทีมบุคลากรด่านหน้าของเรา

รายงานข่าวทราบอีกว่า ล่าสุดทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้มีการปิดรับผู้ป่วยนอกเป็นการชั่นคราว ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 21 พฤษภาคม 2564 โดยรับให้บริการเฉพาะ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) และผู้ป่วยรับยาต่อเนื่อง โดยย้ายจุดรับยาไปยังบริเวณห้องรับยาชั่วคราว(คอนเทนเนอร์) ที่จอดรถใหญ่หลังโรงพยาบาล โดยกำหนดให้มีผู้ติดตามมาได้เพียง 1 คนเท่านั้น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น