ทม.แพร่ ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานประตูมาน เยี่ยมเจ้าหน้าที่ลอกรื้อ กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เมื่อบ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 เวลา 13.30 น. นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายพ่วง นาจักร์ ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงฌาปนสถานประตูมาน พร้อมมอบนโยบายให้กับเจ้าที่กองช่างในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาสนสถานประตูมาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

…….โอกาสนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจลอกรื้อ กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณรางระบายน้ำถนนศศิบุตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง ก่อนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น