กองทัพภาค 3 และ กอ.รมน.ภาค 3 สรุปผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ห้วงเดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 132 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าว เพื่อความมั่นคงของพลเรือน ทหาร ตำรวจ และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น

โดยในห้วงเดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 (7 เดือน) ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 โดยความร่วมมือพลเรือน ทหาร ตำรวจ สามารถจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ยาบ้า 67,833,824 เม็ด, ไอซ์ 1,328.29 กิโลกรัม, เฮโรอีน 694.16 กิโลกรัม, เคตามีน 175.50 กิโลกรัม, ฝิ่น 183.95 กิโลกรัม และผู้ต้องหา จำนวน 1,021 ราย รายละเอียดตามภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น