ดีแทค ลุยสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รพ.สนามเมืองทองธานี รองรับ 5,200 เตียงใหญ่ที่สุดของไทย

ดีแทคลุยผนึกกำลัง กระทรวงสาธารณสุข กสทช. เพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และรถโมบายเสริมสัญญาณ พร้อมมอบ [email protected] เพื่อให้บริการ Free Wi-Fi รองรับงานสาธารณสุขที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม 1-5 จำนวน 5,200 เตียง ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี พื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการให้โรงพยาบาลสนาม บุษราคัม 1-5 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการแต่ไม่รุนแรงและเหนื่อยหอบ ซึ่งจะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อทำให้ส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆ มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่มีอาการหนักได้มากขึ้น รวมทั้งพื้นที่แห่งนี้ ยังได้จัดเตรียมพร้อมสำหรับรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดง ที่มีอาการต้องเฝ้าระวังพิเศษ โดยติดตั้งเต็นท์ความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ต่างๆ

ดีแทค โดย นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ ได้ร่วมลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม 1-5 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีแทค พร้อมสาธิต [email protected] ใช้งานฟรี Wi-Fi แก่ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. และ นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยดีแทค นำ [email protected] ไปมอบเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น