ส่งมอบบริจาคห้องตรวจชีวนิรภัย ให้กับ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชนพะเยา (CSR Phayao) นำคณะภาคเอกชน หอการค้า จ.พะเยา และ YEC ได้ส่งมอบบริจาคห้องตรวจชีวนิรภัย ให้กับ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งจะช่วยให้การตรวจหาเชื้อโควิดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งห้องตรวจใช้งบ 1 แสนบาท ในการก่อสร้าง ซึ่งห้องตรวจนี้ ใช้ในการตรวจผู้ติดเชื้อทางอากาศอื่นๆเช่น วัณโรค โรคปอด หรือไข้หวัดอื่นๆ ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น