วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับมอบตัว และทำสัญญา นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.ปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับมอบตัวและทำสัญญา นักเรียน นักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 3 ผู้รับทุนเขตพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น