อบจ.เชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรวางขาย หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งออกไม่ได้

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2564 ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(อบจ.) ประชาชน พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่างเลือกซื้อมะม่วง พันธุ์จินหวง พันธุ์อาร์ทู และพันธุ์งาช้างแดง ตลอดจนลำไยอบแห้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง ได้นำมาวางจำหน่ายหลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศไม่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรได้นำผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดไท แต่สินค้าฯ ถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีลูกค้าเดินตลาดซื้อเลย

ต่อมา นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ และนายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทราบเรื่องจึงได้ประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรจอมทอง เพื่อให้นำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่าย โดยเปิดตลาดชั่วคราวที่หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ ที่ประสบปัญหาด้านการตลาดและราคาตกต่ำนอกจากนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานผลไม้คุณภาพระดับส่งออก ในราคาถูก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรไปมา แวะอุดหนุน ตลอดทั้งวัน

ด้าน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร ที่ลงทุนปลูกพืชไปแล้วไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจาก ประเทศคู่ค้าไม่รับสินค้าจากไทย ทาง อบจ.มีพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน สำหรับจุดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทาง อบจ.จะเปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาวางจำหน่ายตลอดทั้งปี จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ขณะที่ น.ส.ปราณี มีศรี ผู้จัดการเกษตรจอมทอง เปิดเผยว่า สำหรับมะม่วงที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย ประกอบด้วย มะม่วง พันธุ์จินหวง พันธุ์อาร์ทู และพันธุ์งาช้างแดง ราคาเพียงกิโลกรัมละ 15 บาท เท่านั้น ซึ่งปรกติถ้าส่งออกราคาจะตกกิโลกรัมละ 35-55 บาท โดยนำมาจำหน่ายวันละประมาณ 2 ตัน ซึ่งปีนี้มีมะม่วงที่ตกค้างไม่สามารถจำหน่ายได้นับหมื่นตัน นอกจากนี้ ทางสมาชิกกลุ่มยังได้นำพืชผลทางการเกษตรแปรรูป เช่น ลำไยอบแห้ง มะม่วงอบแห้งกระเทียมดองและข้าวไรซ์เบอรรี่ มาจำหน่ายอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น