จ.ลำปาง ประชุมมอบแนวทางปฏิบัติ ในการฉีดวัคซีน Covid – 19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมมอบแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Covid – 19 ของจังหวัดลำปาง แก่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ในฐานะคณะกรรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนการดำเนินงานของทางจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ( 13 พ.ค.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของจังหวัดลำปางทุกฝ่าย ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการลงทะเบียนจองวัคซีนได้สูงถึง 233,416 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ) เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม.ที่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานครั้งนี้

นอกจากนี้ ในการประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทยแก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวชื่นชมจังหวัดลำปางที่ได้ดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และคาดหวังว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างจริงจังเช่นนี้จะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและไม่ต้องเปิดใช้โรงพยาบาลสนามของจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ทางจังหวัดประสบความสำเร็จและกลายเป็นแบบอย่าง “ลำปางโมเดล” ได้ในครั้งนี้ ในนามของจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลำปางทุกคน ที่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ อสม. บุคลากรสาธารณสุข ฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่น และทุกๆฝ่ายที่ทำให้การจองวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง มีจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น