4 คุณหมอใหญ่เชียงใหม่ วอนทุกท่าน ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

 • ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
 • นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการ รพ.สันทราย เชียงใหม่
 • นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา 2
 • นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.นครพิงค์
ประชาสัมพันธ์ รพ.มหาราช แจ้งว่า คุณหมอใหญ่ทั้ง 4 ท่าน และบุคลากรทางการแพทย์อีกกว่า 3,000 ท่าน ผ่านการฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้ว จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไปทุกกลุ่ม (คนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป
“รอบนี้เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา”
การจองวัคซีน
1. จองได้ 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป
2. Line Official Account “หมอพร้อม” https://moph.cc/7-kcKlfGF
(สอบถามโทร 02-7922-333 ภายในเวลา 9:00-17:00 น.)
3. รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)ใกล้บ้าน รพ.นครพิงค์ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 โทร 053-999-200 ต่อ 9229
จุดให้บริการวัคซีน
1. รพ.นครพิงค์ รับฉีดวันละ 500 คน เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ได้จองไว้ล่วงหน้า
2. สนามกีฬา 700 ปี รับฉีดวันละ 1,500 คน แบ่งเป็น ผู้ที่จองไว้ล่วงหน้า 1,200 คน walk in 300 คน
3. รพ.สวนดอก อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารเรียนรวม
4. รพ.เชียงใหม่ราม ที่ชั้น 4 บริเวณห้องข้างโถงลิฟท์ วันละ 50 คน จากการจองผ่านหมอพร้อมเพียงอย่างเดียว
5. รพ.ลานนา รับฉีดวันละ 150 คน โดยผ่านระบบหมอพร้อม สถานที่ฉีดมี 2 จุดคือ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคาร A และแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร C
ข้อแนะนําเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 จากศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย
 • ตรวจสอบร่างกาย
 • หลับให้เพียงพอ ไม่อดนอน
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
 • ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
 • งดออกกําลังกายอย่างหนัก 2 วัน ทั้งก่อนและหลังฉีดแจ้งแพทย์ก่อนฉีด
 • โรคประจําตัว
 • ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน
 • การตั้งครรภ์
สิ่งสําคัญ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม
 • บัตรประชาชน วันเวลานัดการฉีดวัคซีน
 • รักษามาตรการป้องกัน พื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • สวมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเปิดบริเวณต้นแขนแขนได้ง่าย
 • วันที่ฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีด 2 วัน อย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด ระยะเวลาประมาณ 30 นาที
 • ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก สามารถทานยา พาราเซตามอล ขนาด 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ำได้ถ้าจําเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง ห้ามทานยากลุ่มพวก NASIADs เช่น Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 • การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ควรห่าง กับวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน
 • ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตําแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
ขอขอบคุณ รักษาสุขภาพด้วย
ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น