ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 15 พ.ค. 64 เวลา 11.00 น. รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เลย สุรินทร์ และอำนาจเจริญ รวม 6 อำเภอ 10 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 70 หลัง ส่วนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่
10 – 15 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 17 จังหวัด 38 อำเภอ 56 ตำบล 109 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 862 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ

ความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัย 3 จังหวัด ได้แก่ เลย สุรินทร์ และอำนาจเจริญ รวม 6 อำเภอ 10 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 70 หลัง ดังนี้ เลย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอเมืองเลย รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน สุรินทร์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมพระ และอำเภอบัวเชด รวม 4 ตำบล 49 หมู่บ้าน อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนา และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ขณะที่ในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10 – 15 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 17 จังหวัด
38 อำเภอ 56 ตำบล 109 หมู่บ้านบ้าน เรือนเสียหาย 862 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบวาตภัย 54 จังหวัด 248 อำเภอ 676 ตำบล 1,947 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 10,011 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย (สุราษฎร์ธานี ลพบุรี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน พิจิตร และพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี
ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ตราด และสระแก้ว ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น