สสจ.เชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดรับลงทะเบียนเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่

เข็มนี้เพื่อคนฮักวัคซีนเพื่อเฮาเจียงใหม่” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนชาวเชียงใหม่ ลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดรับลงทะเบียนเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

-Big C (บิ๊กซี หางดง แม่เหียะ เชียงใหม่)
-แม็คโคร สาขาเชียงใหม่
-เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

1. กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนในแอพ “หมอพร้อม” ด้วยตนเอง
สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบรับรองแพทย์(กรณี 7 กลุ่มโรคที่ไม่พบชื่อในระบบ)
ยื่นลงทะเบียนจองวัน/สถานที่ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

2. กลุ่มประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ กลุ่มอื่นๆ ขณะนี้ยังไม่สามารถจองวัน/สถานที่ฉีดได้

แต่ท่านสามารถลงทะเบียนในระบบแอพ “หมอพร้อม” ไว้ก่อนได้แต่จะไม่สามารถเลือกวันฉีดได้)

กรณีที่ไม่สามารถลงด้วยตนเองได้ ท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่จุดรับลงทะเบียนนี้

สำหรับการจองวัน/สถานที่ฉีด จะประกาศให้ทราบต่อไป

สำหรับประชาชนในเขตอำเภอรอบนอก ท่านสามารถลงทะเบียน
ได้ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 053 215183-85

ร่วมแสดงความคิดเห็น