นายอำเภอเด่นชัยร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยรณรงค์การฉีดวัคซีนในพื้นที่ ตำบลเด่นชัย

เมื่อวันทีา 15 พฤษภาคม 2564 เวลา08.00น. เทศบาลตำบลเด่นชัย นำโดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย จ.แพร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (Kict Off) โดย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบล เทศบาลตำบลเด่นชัย องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ประจำหมู่บ้าน และได้รับเกียรติจาก นายกองโทอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ได้พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย และร่วมเดินรณรงค์ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ไปสิ้นสุดที่ บริเวณตลาดสดเด่นฤดี และเดินเคาะประตูบ้าน เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้
คนเด่นชัย พร้อมใจ ฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น