ครูพะเยารวมพลังค้าน! พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร ยื่นหนังสือคัดค้าน

ครูพะเยาออกโรงร่วมต้าน พ.ร.บ.การศึกษษ โดยเมื่อเย็นวันนี้วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 น. สหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา นำโดย ผอ.สุรศักดิ์ สมศรี รองประธาน สคน. ผอ.วสัน ดาวศรประศาสน์ ประธานสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา ผอ.ณรงค์ชัย ศรีเมือง นายกฯ อำเภอเมือง รองประธานสหพันธ์ ผอ.อินทอง เชียงทา นายกฯ อำเภอภูซาง รองประธานสหพันธ์ ผอ.สำราญ จันต๊ะ นายกฯ อำเภอเชียงคำ ผอ.สมบูรณ์ แสนอุ้ม นายกฯ อำเภอเชียงม่วน ผอ.ยงศักดิ์ ปินใจ นายกฯ อำเภอดอกคำใต้ ผอ.สิทธิชัย ใจพรม นายกฯ อำเภอแม่ใจ ผอ.วิทวัส ปัญจบุรี นายกฯ อำเภอภูกามยาว ผอ.สวัสดิ์ แสนขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 รองฯ ธนายุทธ คำภีระ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมคณะ เข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมมนัส พรหมเผ่า ณ บ้านพักอ.เมือง จ.พะเยา เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านและเสนอ ปรับปรุงแก้ไขประกอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น