ทต.ทุ่งกวาว ร่วมกับ อสม. บิ๊กคลินนิ่งเตรียมสถานที่กักกันโควิด -19

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2564 เวลา 09.00 น. นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ เปิดเผยว่า ตามที่มติของต.ทุ่งกวาวเห็นชอบให้ ร.ร.บ้านนาแหลม เป็นสถานที่กักกันท้องถิ่น ประจำ ต.ทุ่งกวาว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง แล้วต้องกักตัว 14 วัน
……..เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จึงให้พนักงานของ ทต.ทุ่งกวาว ร่วมกับ อสม.ต.ทุ่งกวาว ทำการทำความสะอาดภายในห้องและบริเวณรอบๆ เตรียมรองรับผู้กักกันโควิด 19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น