จ.ลำพูนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 5 ราย ผู้มีอายุ 18-59 ปี เตรียมลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 31 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน

การรายงาน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 17 พฤษภาคม สะสม จำนวน 294 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 20 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 269 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม จำนวน 5 ราย


ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปี ให้เตรียมตัวลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นต้นไป และลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
1. แจ้งความประสงค์การรับบริการฉีดวัคซีนฯที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)/โรงพยาบาล(รพ.)ที่มีสิทธิรักษา
2. LINE & APP หมอพร้อม
3. ช่องทางอื่น ๆ Walk-in ตามประกาศของจังหวัด

สำหรับกลุ่มในการฉีดวัคซีนฯนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนจะได้ประชุมในเรื่องของการกระจายวัคซีนโควิด-19 ทั่วจังหวัดต่อไป หลังจากเดือนมิถุนายน 2564 จะมีวัคซีนฯทยอยส่งมาจังหวัดลำพูนเป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชน ได้ลงทะเบียนบริการรับวัคซีนโควิด-19 มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนฯทุกคน ด้วยจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีอยู่จำนวนจำกัด จึงต้องมีคิว หรือลักษณะของการทยอยมาฉีดวัคซีน เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นของจำนวนผู้เข้ามารับการฉีดที่แออัด ทางเจ้าหน้าที่จะทยอยแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนมาฉีดวัคซีนตามเวลาที่ได้จัดเตรียมไว้

ด้าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับวันนี้ ถึงแม้จังหวัดลำพูนไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ขอให้ประชาชนอย่าประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับท่านใดที่คิดวิเคราะห์ตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงสูง หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้มีการแจ้งท่านว่าต้องทำการกักตัวเอง ขอให้ท่านดูแลการกัดตัวของท่านอย่างเคร่งคัด พึงระวังตนเองตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน ไม่เปิดโอกาสให้คนที่ใกล้ชิดได้สำผัส หรือมีโอกาสรับเชื้อจากผู้กักตัวใน 14 วัน ในขณะนี้จังหวัดลำพูน ยังคงมีผู้กักตัวเองอยู่หลายราย จึงอยากให้ประชาชนอย่าใช้ชีวิตโดยประมาท การ์ดอย่าตก สวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ในส่วนจำนวนของผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดลำพูนรวม 5 รายนี้ เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวส่วนใหญ่

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้หลายพื้นที่และหลายประเทศการ์ดตก เพราะคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อโควิด-19ได้อีก แต่ความเป็นจริงแล้วยังสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ประสิทธิ์ภาพในการฉีดวัคซีนคือการลดอัตราการเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือลดอัตราการเข้าบำบัดในห้อง ICU เพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือกิจการที่เราได้ช่วยกันออกแบบมาโดยตลอดนั้น ยังคงต้องช่วยกันระมันระวังอยู่ ประชาชนทุกคนควรต้องปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งคัด

ในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั้น เมื่อวันที่ 13 ถึง 14 พฤษภาคม โดยการสั่งการของ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในแต่ละพื้นที่ ได้เดินรณรงค์การประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้ยอดการสมัครลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงขึ้นมากว่า 40 เปอร์เซนต์ จากจุดเริ่มต้นที่จำนวน 3-5 เปอร์เซนต์เท่านั้น ทั้งหมดนี้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน
ด้าน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า สำหรับยอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดลำพูนตอนนี้มี จำนวน 294 ราย รักษาหายแล้ว 269 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 20 ราย พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลำพูน 18 ราย โรงพยาบาลอำเภอลี้ จำนวน 2 ราย ถึงแม้ว่าผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะลดน้องลง แต่ว่าศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยกึ่งฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยหนัก ยังคงมีจำนวนเท่าเดิม ทางโรงพยาบาลยังคงเตรียมมาตรการและเตรียมความพร้อมในการรับมือผู้ป่วยโควิด-19เหมือนเดิม ทางโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดลำพูนไม่ได้ปรับลดศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 แต่อย่างใดในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายต่างๆ บ้างแล้วแต่ประชาชนอย่าประมาท การ์ดอย่าตก การรับประทานอาหารก็ยังคงต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่น ต้องปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งคัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น