“พัฒนาคือสร้างสรรค์” ชวนท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พ.ค. นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.สิริลักษณ์ มีธัญญากร พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP และชุมชนท่องเที่ยว และคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Spark U Lanna ย่านสร้างสรรค์ “สันกำแพง” สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ เชียงราย และ ลำพูน) โครงการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่งบฟื้นฟู Spark U Lanna ประชาสังคมที่เข้มแข็งส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี และล้านนา สู่เมืองมรดกโลกต่อยอด ปี 65 “พัฒนาคือสร้างสรรค์” ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น