(มีคลิป) ทหาร มทบ.32 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ให้พี่น้องชาวบ้านแหงปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 18 พค. 2564 พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32 มอบหมายให้ พ.อ. กวิน ยาวิชัย รองเสธ. มทบ.32 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 บ้านแหงเหนือ สนับสนุนตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ จ.ลำปาง พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กำลังใจ โดยมี ปลัด อ.งาว รองนายก อบต.บ้านแหง สัสดี อ.งาว ผญบ.หมู่ 1 ผญบ.หมู่ 7 อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ จุดตรวจคัดกรอง บ.แหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น