ประกาศ รพ.น่าน ชี้แจงการจองคิวให้ฉีดวัคชีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดย พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ รพ.น่าน เปิดเผยว่า เนื่องจากตอนนี้มีข่าวออกไปว่ามีเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน ไปแจ้งพี่น้องประชาชนในชุมชนว่า สามารถจองคิวให้ฉีดวัคชีนโควิด-19 ได้ในเดือนมิถุนายน โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจองคิวนั้น

รพ.น่าน ขอเรียนให้ทราบว่า เรื่องดังกล่าวนั้น “ไม่เป็นความจริง”ทั้งการลงทะ เบียนจองคิวฉีดวัคซีน และการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้น เป็นการบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดฯ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเบาะเเสเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งมาได้ที่ รพ.น่าน โทร. 054-719000 กด 0 เพื่อดำเนินการแจ้งความเอาผิดทางกฎหมาย และหากเป็นบุคลากรของ รพ.น่าน จะถูกดำเนินคดีทางวินัยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือทุกท่าน สื่อสารข้อเท็จจริงนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน ด้วยความขอบระคุณจาก…รพ.น่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น