จังหวัดแพร่ ผ่อนคลายบางมาตรการ ในการป้องกันโควิด-19 ให้จัดตลาดนัด ถนนคนเดิน และคลองถมได้

เมื่อบ่าย วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมธรรมโกศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และทบทวนมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 82 ราย จากการเฝ้าระวังในระบบบริการ 44 รายค้นหาเชิงรุก 38 ราย รักษาหายแล้ว 78 ราย ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ 3 ราย อยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 3 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย มีผู้กักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของราชการ หรือ Locol quarantine ยอดสะสม 42 ราย อยู่ใน Locol quarantine 9 ราย ครบกำหนด 32 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล 1 จำนวน 3 ราย

ศบค.ได้มีการปรับระดับพื้นที่ สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ได้แก่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรปราการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง 17 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี/ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา/ตาก/นครปฐม/ นครศรีธรรมราช/นราธิวาส/ประจวบคีรีขันธ์/พระนครศรีอยุธยา/เพชรบุรี/ยะลา/ ระยอง/ระนอง/ราชบุรี/สมุทรสาคร/สงขลา/สุราษฎร์ธานี และนอกจากนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้ม จำนวน 56 จังหวัด

ซึ่งจังหวัดแพร่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสีส้ม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ งดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยคงมาตรการไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ยกเลิกการออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก ภายหลังเวลา 23.00 น.จนถึง เวลา 03.00 น., ให้ใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคฯ, เปิดสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน, เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ),

เปิดสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย, เปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา, เปิดคลินิกเสริมความงามสถานเสริมความงามและคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม, เปิดร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผม,เปิดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการบริโภคในร้านได้, เปิดการจัดตลาดนัด ถนนคนเดินและคลองถม (ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด) นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังคงตามมาตรการไปก่อน


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น