บ้านแม่กำปองเปิดท่องเที่ยว ปกครองแม่ออนตรวจเข้ม ป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564 เวลา 13.00 น. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ออน/หน.ศปก.อ.แม่ออน สั่งการให้ นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน สมาชิกอส. ร้อย.อส.อ.แม่ออน 24 ร่วมด้วยหน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต. ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและแนะนำ เพื่อสร้างความเข้าใจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน หมู่บ้านแม่กำปอง สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่เริ่มมีร้านเปิดให้บริการเป็นบางแห่ง แต่บรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากเท่าที่ควร

ร่วมแสดงความคิดเห็น