ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ยื่นหนังสือ ผวจ. ส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ภาคท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับการฉีดวัคชีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ายื่นขอจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับการฉีดวัคชีน กับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

จากที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่ใด้รับการจัดสรรวัคชีนมาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อฉีดวัดซีนให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. กลุ่มโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์                       จำนวน 2,465 คน
2. กลุ่มขนส่ง รถสองแถว รถตู้ รถเช่า                    จำนวน  408 คน
3. กลุ่มร้านอาหาร นวด สปา                                  จำนวน  548 คน
4. กลุ่มร้านของฝาก ของที่ระลึก ห้างสรรพสินค้า จำนวน  991 คน
5. กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว                                          จำนวน  203 คน
6. กลุ่มบริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการทัวร์              จำนวน  151 คน
7. กลุ่มมัคคุเทศก์                                                   จำนวน  451 คน
8. หน่วยงาน สมาคม                                              จำนวน  274 คน

โดยผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ บุคคลในครอบครัว พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคชีน จำนวน 6,073 คน ส่งมอบให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อโปรดพิจารณาจัดสรรวัคซีนแก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรก และสร้างความมั่นใจให้แก่ นักท่องเที่ยวที่จะกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้ง

ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เห็นถึงความสำคัญในการเร่งรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อของโรคระบาดโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบัญชีรายชื่อและจะนำเอกสารหนังสือดังกล่าวนำเสนอไปยัง สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนและดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น