วัดพระธาตุช่อแฮ เชิญชวนเวียนเทียนออนไลน์ “วิสาขบูชา”26 พ.ค. 2564 ฟังสวดมนต์หมู่รองชนะเลิศระดับภาคและร่วมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์กับผวจ.แพร่

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางวัดพระธาตุช่อแฮฯได้จัดกิจกรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาทุกปี แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางวัดกิจกรรมดังกล่าวโดยการถ่ายทอดสดในช่องทางเพจวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงและช่องยูทูป ตามแนววิถีใหม่ (New normal) วันที่ 26 พ.ค. 64 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และฟังการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะนักเรียนร.ร.เมืองแพร่ ทีมชายและทีมหญิง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาคคณะสงฆ์ภาค 6 เข้าชิงในระดับประเทศ เวลา 18.00น.สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา เจริญจิตภาวนา เวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระธาตุช่อแฮ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาไปพร้อมกันทางเพจวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หรือช่องยูทูปวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรต่อไปว่า พร้อมนี้นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ จะนำหน่อเนื้อพระศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงอีกด้วย ซึ่งได้เตรียมพร้อมสถานที่ในการปลูกไว้เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน “การ์ดอย่าตก” ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและทำอย่างต่อเนื่อง ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองและขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น