ชุมชนบ้านผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดทำพิธีโบราณ คือพิธีทำบุญหมู่บ้าน ปัดเป่าสิ่งเลวร้าย ตามประเพณีวานปะลีกของชาวไทใหญ่

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำชาวบ้าน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญหมู่บ้าน หรือ ประเพณีวานปะลีกของชาวไทใหญ่ ประจำปี 2564 เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากหมู่บ้าน ซึ่งรวมไปถึงโรคโควิดด้วย ซึ่งมีการทำพิธีสวดมนต์เย็น หรือวานปะลีก โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดมนต์เย็น ณ วัดผาบ่องใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่ดีมีสุข แก่สมาชิกในชุมชน โดยจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมพิธี ไม่ให้เกิน 50 คน มีการเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่

พระครูอนุกูลศีลสังวร เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ เจริญพรว่า ประเพณีวานปะลีกหรือการสวดมนต์เย็น เป็นประเพณีหนึ่ง จัดก่อนวันเข้าพรรษาของชาวไทใหญ่ เป็นการทำบุญหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะนำถังน้ำใส่น้ำใส่ทราย ทำต๋าแหลว 7 ชั้นซึ่งจักสานด้วยไม้ไผ่ นำใบไม้มงคล (ใบไม้ที่มีชื่อ กั้น กีดขวางและหนาม) มาทำพิธีเพื่อป้องกันสิ่งที่ร้าย ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจัดประเพณีวานปะลีกจะช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงและเชื่อว่าการเลี้ยงเจ้าเมือง จะทำให้หมู่บ้านได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอันตรายจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ใน 1 ปี จะมีพิธีเลี้ยงเจ้าเมืองตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ 1 ครั้ง เพราะมีความเชื่อว่า ผีเจ้าเมืองจะคอยปกปักรักษา ดูแล ผู้คนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น