เชิญร่วมฟังการวิเคราะห์ “สนามรบภูเก็ต Sinovac ป้องกันโควิดได้กี่เปอร์เซนต์”

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ webinar และเฟซบุ๊กไลฟ์ @psuconnext การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของการใช้วัคซีนในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ “สนามรบภูเก็ต Sinovac ป้องกันโควิดได้กี่เปอร์เซ็นต์” ในวันที่ 26 พ.ค. 2564 เวลา 13.30-15.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ นักวิเคราะห์ข้อมูล ม.อ.ภูเก็ต เป็นผู้นำเสนอ

ได้รับเกียรติจาก นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.นพ.ระดีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยมี นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศาสตราจารย์สาขาวิชาระบาดวิทยา ม.อ. เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมได้ผ่านทาง webinar และเฟซบุ๊กไลฟ์ @psuconnext

กำหนดการสัมมนาวิชาการ webinar และ FB Live เรื่อง “สนามรบภูเก็ต Sinovac ป้องกัน Covid กี่เปอร์เซ็นต์ ”
วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น.
13.30 น. แนะนำโครงการและเป้าหมายของการสัมมนา และดำเนินรายการ
นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา ม.สงขลานครินทร์
13.40 น. ความมุ่งหวังของกระทรวงสาธารณสุข
นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบเรื่องวัคซีน
13.50 น. นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ นักวิเคราะห์ข้อมูล ม.อ. ภูเก็ต
14.10 น. วิพากษ์ผลการนำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์
– นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
14.30 น. เปิดรับคำถามจากผู้ร่วมสัมมนาและตอบคำถามโดยทีมวิทยากร
15.00 น. จบการสัมมนา
link ลงทะเบียน https://forms.gle/wZSHFZxXABbVXsio8

ร่วมแสดงความคิดเห็น