อึ้ง!เหตุเสียชีวิต จัดเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ พ่วงลุ้นผลร้องค้านทุจริตซื้อเสียงก่อน 27 พ.ค.นี้เพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล ทั่วประเทศเมื่อ 28 มีค.ที่ผ่านมา
และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ทยอยประกาศรับรองผล แต่มีหลายๆแห่งที่ยังรอลุ้นรับรองผล เนื่องจากมีการร้องค้านผลการเลือกตั้ง โดยประเด็นร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวหาว่ามีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเชียงใหม่ด้วย

อย่างไรก็ตาม กกต. ระบุว่า ตามระเบียบ ข้อบังคับต้องมีการับรองผลเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งจะครบ
กำหนดในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตามขั้นตอน คาดว่าจะทยอย ประกาศผลตามกรอบเวลา
“ขณะนี้หลายๆพื้นที่ ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจะเป็นกรณีเสียชีวิต อาทิ 6 มิ.ยนี้ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งกรณีการ จัดเลือกตั้งใหม่ ด้วยกรณีการเสียชีวิต พบมากในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ตั้งแต่อาทิตย์ ที่ 6 มิ.ย. 2564 จนถึง อาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564 ตามความเหมาะสมของ กกต. ท้องถิ่น แต่ละแห่ง ” สำหรับพื้นที่ ภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ ,ลำพูน,ลำปาง พบว่า หลังจาก กกต.กลาง ทยอยประกาศ ลงนาม รับรองผล การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีการประกาศรับรองผลชุดใหม่ออกมาอีกเลย


ทั้งนี้เทศบาล ซึ่งมีการประกาศรับรองผลทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการ
เปิดประชุมสภาฯ แถลงนโยบายการบริหารงาน โดยประเด็น การบริหารจัดการ และแห่ง จะมุ่งเน้น การมีส่วนร่วม ในการควบคุมป้องกัน และเร่งระดมความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด-19 ในขณะที่ เทศบาลฯที่ยังไม่มีการประกาศรับรองผล ทั้งนายกเทศมนตรี หรือ สมาชิกสภาฯ บางส่วนนั้น พบว่ามีความเคลื่อนไหว เข้าพบกกต.ท้องถิ่น แต่ละจังหวัด เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน รวมถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ เทศบาลเมือง,เทศบาลตำบลหลายๆแห่ง ซึ่งมีการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตหลายเรื่อง ”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่าข้อมูลเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาลนั้นมี
392 เรื่อง แบ่งเป็นเลือกตั้งเทศบาลตำบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง จำนวน 101 เรื่อง เทศบาลนคร จำนวน 24 เรื่อง กระบวนการ ติดตามตรวจสอบ มีกกต.แต่ละพื้นที่ เร่งรวบรวม พยาน หลักฐาน พิสูจน์ทราบตามขั้นตอน โดยยึดหลักเที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใสน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและจะทยอยประกาศผลตามกรอบเวลา 60 วันภาย ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ที่ยังไม่ทันเวลา อาจจะรับรองก่อนแล้วค่อยดำเนินการภายหลังต่อไป ” สำหรับฐานความผิดก็จะมีทั้งการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดตามมาตรา 65 (5) จำนวน 130 เรื่องฐานความผิดจัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จำนวน 102 เรื่อง และ ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคมมูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใดตามมาตรา 65 (2) จำนวน 43 เรื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น