จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 4,060 ราย เสียชีวิตสะสม 20 ราย จากรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 25 พ.ค. 64 (13.00 น.)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (13.00 น.) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 4,060 ราย เสียชีวิตสะสม 20 ราย

ขณะที่ ประเทศไทยวันนี้ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3,226 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 2,344 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 882 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,094 ราย ผู้ป่วยสะสม 106,576 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 26 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น