ปภ.แนะปรับเบาะ – นั่งจัดท่านั่ง – จับพวงมาลัยถูกวิธี…ลดความเสี่ยงในการเดินทาง

การปรับเบาะนั่ง จัดท่านั่ง จับพวงมาลัยในตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางชัดเจน สามารถบังคับและควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอและวิธีปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนขับรถ ดังนี้

การปรับเบาะนั่ง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • ปรับระยะห่างของเบาะให้พอดี โดยเว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ 1 ช่วง แขนงอเล็กน้อยและไม่ตึงเกินไป เพื่อบังคับพวงมาลัยได้อย่างคล่องตัวและเท้าแตะแป้นเบรกได้ในระยะพอดี
 • ปรับพนักพิงหลังให้ตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉาก โดยให้พนักพิงเอนเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง
 • ปรับความสูงของเบาะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยต้องมองเห็นเส้นทางและแผงหน้าปัดรถอย่างชัดเจนจะทำให้สามารถควบคุมรถได้ง่าย
 • ปรับหมอนรองศีรษะให้อยู่ในระยะกึ่งกลางหรือใกล้ศีรษะของผู้ขับขี่มากที่สุด เพราะจะช่วยรองรับแรงกระแทกเมื่อประสบอุบัติเหตุ

การจัดท่านั่ง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • ให้นั่งเต็มเบาะ โดยหลังสะโพกและต้นขาชิดเบาะด้านในให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถช่วยลดอาการเมื่อยล้า
 • ไม่นั่งติดพวงมาลัยมากเกินไป นอกจากจะทำให้บังคับพวงมาลัยไม่ถนัด ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ
 • นั่งในลักษณะกึ่งงอขา ให้ฝ่าเท้าเหยียบแป้นเบรกและคลัทช์ได้ถนัด เพื่อให้มีกำลังขาเพียงพอในการเหยียบเบรกและช่วยลดอาการบาดเจ็บรุนแรง เมื่อประสบอุบัติเหตุ

การจับพวงมาลัย ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • ปรับพวงมาลัย ไม่ให้สูงหรือต่ำมากเกินไป เพื่อการมองเห็นเส้นทางและแผงหน้าปัดรถได้อย่างชัดเจน รวมถึงปรับทิศทางรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จับพวงมาลัยให้แน่นพอประมาณ โดยใช้นิ้วโป้งเกี่ยวพวงมาลัย จะทำให้สามารถเลี้ยวรถและเปลี่ยนช่องทางได้อย่างคล่องตัว
 • จับพวงมาลัยในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยมือขวาอยู่ในตำแหน่ง 3 นาฬิกา มือซ้ายอยู่ในตำแหน่ง 9 นาฬิกาเพราะเป็นตำแหน่งที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถบังคับและควบคุมรถได้ดีที่สุด
 • ไม่จับพวงมาลัยมือเดียว เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะไม่สามารถหักหลบสิ่งกีดขวางได้ทัน

ทั้งนี้ การปรับเบาะนั่ง การจัดท่านั่ง ให้เหมาะสม นอกจากนี้จะช่วยให้บังคับรถเป็นไปด้วยความคล่องแคล่วแล้ว
ยังช่วยคลายความเมื่อยล้า และลดอาการปวดหลังจากการขับรถได้ ซึ่งการจับพวงมาลัยในตำแหน่งที่ถูกต้องจะให้สามารถควบคุมทิศทางรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น