ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สถานการณ์คลี่คลายแล้ว – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. รายงานรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 14 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1, 9, 13, 14 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 14 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น