เช็ก 4 มาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้-บัตรคนจน-เปราะบางเราชนะ” ได้สิทธิอะไรบ้าง

จากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยา สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
ที่ ครม. อนุมัติ ยังเหลืออีก 4 มาตรการ มาเช็กกันว่ามีอะไรบ้าง

คนละครึ่งเฟส 3 รัฐช่วยจ่ายให้สูงสุดไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน แจก 2 รอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดโครงการ ทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เริ่มวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

โดยเมื่อได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา
หรือตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เริ่มใช้จ่ายสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 64 เวลา 06.00-23.00 น.

ยิ่งใช้ยิ่งได้  ได้รับสิทธิ E-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน
ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เริ่ม 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น. 

คนละครึ่ง และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่ง เท่านั้น **

เราชนะ กลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้รับเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน รวมได้คนละ 1,200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวน 200 บาทต่อคน เป็นเวลา 6 เดือน รวมได้คนละ 1,200 บาท

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น