สปสช.เขต 1 มีมติจ่ายเต็ม 4 แสน ช่วยเหลือครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

วันที่ 5 มิ.ย.64 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เผยผลการประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวันนี้คณะอนุกรรมการมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว นายอุดร เย็นจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน เป็นเงิน 4 แสนบาท โดยคณะอนุกรรมการเห็นว่าได้เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กรณีการเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวร


ส่วนที่มีการพิจารณาในวันเดียวกันนี้อีก 32 ราย คณะอนุกรรมการมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งหมด 22 ราย รวมเป็นเงิน 75,500 บาท ซึ่งจะมีการจ่ายเงินภายใน 5 วัน

นพ.เติมชัย กล่าวว่า หลังจากนี้ไปประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนเป็นวงกว้างเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพราะผลกระทบมีไม่มากและเป็นส่วนน้อย แต่หากได้รับผลกระทบก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ผ่านทางโรงพยาบาลที่ไปฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยทางทีมแพทย์จะนำข้อมูลและประวัติการรักษา ส่งมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป หรือ สามารถเข้าร้องเรียนได้ที่ สปสช.เขต 1 ซึ่งจะมีการประสานงานพิจารณาโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ทาง สปสช.เขต 1 ยังเตรียมประสานกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มช่องการยื่นคำร้องในอนาคต

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น