ลำปาง พายุฝนลมแรง พัดบ้านเรือนเสียหาย 2 อำเภอ รวมประมาณ 30 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลาประมาณ 18.00 น. เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ทำให้หลายอำเภอได้รับผลกระทบ บ้านเรือน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย โดยสำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง ได้รายงานว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมือง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย รวม 23 หลังคาเรือน และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเอื้อม พบต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางสัญจร หลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกันตัด และเปิดเส้นทางสัญจรได้ตามปกติ

อีกแห่งคือที่ อำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองมาย มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ถูกพายุพัดหลังคาปลิวหายไปบางส่วน ซึ่งหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น