(มีคลิป) ชาว ต.หัวฝาย อ.สูงเม่นทำพิธีสักการะ ตามประเพณีเดือนเก้าแรมเก้าค่ำของทุกปี สถานที่น้ำออกรูผาอื้อ

เมื่อบ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.-17.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นาย อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ นาง เรณู เที่ยงไทย ปลัดฝ่ายปกครอง อ.สูงเม่น ปลัดประจำ ต.หัวฝาย นาย นัฐวุฒิ มาเอือด ปลัดฝ่ายป้องกัน อ.สูงเม่นพร้อม ทีม อส อ.สูงเม่นนาย สวัสดิ์ จริงแล้ว กำนัน ต.หัวฝาย ผญ/ผช/สารวัตรกำนัน ต.หัวฝาย หัวหน้า ธนวัตน์ โม้ติ๊บองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ (ออป แม่มาน) พร้อมทีมงาน กำนัน ดร.พิศมัย สบายวงค์ รองนายกกิ่งกาชาด อ.สูงเม่นพร้อมทีมกิ่งกาชาด อ.สูงเม่น และ นาย สมพงษ์ ดวงจันทร์ (รักษาการณ์ประธานผู้ใช้น้ำอ่างแม่มาน) แกนนำร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย&ส่วนร่วนจากทีมเอ็นดูโร่พี่น้องประชาชนชุมชน ต.หัวฝายทำพิธีสักการะประเพณีเลี้ยงผีอ่างแม่มาน

ตำนานสืบทอดกันมาสมัยปู่ย่าตาทวดนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เจ้าพ่อปั๋นโย) เดิมทีเล่าขานกันมาชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาได้บอกกล่าวและได้ทำพิธีสักการะเจ้าพ่อผาอื้อขอดลบันดาล การคุ้มครอง ปกป้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจใช้ชีวิตอย่างสงบร่มเย็น จึงได้ร่วมทำพิธีสักการะ ตามประเพณีเดือนเก้าแรมเก้าค่ำของทุกปี โดยใช้สถานที่น้ำออกรู (ผาอื้อ) ซึ่งจะมีน้ำไหลจากหินผาได้ใช้บริโภค และทำการเกษตรตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ๆ ให้ประโยชน์แก่ทุกชีวิต เป็นศูนย์รวมแหล่งน้ำกินน้ำใช้ทั้งคนและสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่านาๆขนิดรวมถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ชาวตำบลหัวฝายจึงทำตามประเพณีสืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบันปีนี้จึงได้ทำการสร้างศาล ในการทำพิธีก่นำเครื่องเซ่นต่างๆ จัดขึ้นหิ้งและนำควายมาสักการะเลี้ยงตามประเพณีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้ทำมา ปัจจัยต่างๆ ได้รับการสมทบช่วยเหลือจากประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่การมีส่วนร่วมทุกคนตระหนักถึงธรรมชาติที่เป็นต้นน้ำจึงร่วมกันอนุรักษ์และรักษาให้ป่าต้นน้ำอยู่มีป่าชุมชน โดยแบ่งเป็น เขตอนุรักษ์/เขตอุทยาน/ออป ส่วนป่าแม่มาน ป่าขุมชนและเขตป่าสงวน โดยละเขตป่าชุมชมมีแต่ละพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษา การดูแลปัจจุบันมีส่วนราชการมีการอนุรักษ์และรักษา มีบทข้อระเบียบต่างเพื่อให้มีการทำตามเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับและ ยั่งยืน ณ ขุนเขาเจ้าพ่อผาอื้อ ม.4 ในเขตดูแลรับผิดชอบของหน่วยอนุรักษ์ลำน้ำน่านฝั่งขวา แพร่-อุตรดิตถ์ ต.หัวฝาย อ.สูงงเม่น จ.แพร่ แบะขอขอบคุณ สจ เจริญ สมปานรบกวนเอาใส่กำเน้อเจ้าเป็นฝ่ายจัดการของสักการะเลี้ยงผี สส ตั้ม กฤติเดช สันติวชิระกุล สส เขต2 จ.แพร่ร่วมสนับสนุนปัจจัย 3000 บาท

 

ขอขอบคุณ สจ เจริญ สมปาน
สจ เขต 4 อ.สูงเม่น เป็นฝ่ายเตรียมสถานที่ตลอดถึงจัดการของสักการะเลี้ยงผี
และ สส ตั้ม กฤติเดช สันติวชิระกุล สส เขต2จ แพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในทุกๆเรื่องของประชาชนในเขตรับผิดชอบรวมถึงพี่น้อง ต.หัวฝายจึงร่วมสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจของชาว ต.หัวฝาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น