อบจ.แพร่ จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดแพร่ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่ อาคารเรียน 4/12 ชั้น 2 จำนวน 45 ทุน
ในการมอบทุนในวันนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ได้ให้โอวาทแห่ผู้รับทุนว่าขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาของตนเองใช้เงินให้คุ้มค่าจะได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง หวังว่าทุกคนคงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตจะได้ช่วยกันมาพัฒนาเมืองแพร่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น