เคาะแล้ว! ราคาวัคซีนโมเดอร์นา เข็มละ 1,900 บาท รวมค่าวัคซีนและค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

วันที่ 7 มิ.ย .64 ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมเข็มละ 1,900 บาท รวมค่าวัคซีนและค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว รวมครบโดส 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท  โดยให้บริการสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาล ซึ่งราคาในการให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิที่รวมต้นทุนวัคซีน อัตราค่าบริการของโรงพยาบาล และประกันวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดแล้ว
ส่วนกำหนดการเข้ามาของวัคซีนอยู่ที่ช่วงต้นของไตรมาส 4/2564  โดยสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านองค์การเภสัชกรรมปริมาณรวม 10 ล้านโดส จะทยอยเข้ามา 3 ครั้ง ล็อตแรก 4,000 ,000 โดสช่วงเดือนตุลาคม 64 และอีก 1,000,000 โดสช่วงต้นปี 65 และที่เหลือ 5,000,000 โดส จะทยอยเข้ามาต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น