รพ.เชียงใหม่ ราม เดินหน้าเปิดให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ ปชช.จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดให้บริการหน่วยฉีด “วัคซีนโควิด-19” ที่ได้รับการจัดสรรโดยภาครัฐ ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการสำหรับกลุ่มแรก คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่เลือกลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ผ่านระบบ “หมอพร้อม” อย่างเต็มรูปแบบแล้วในวันที่ 7 มิ.ย. 2564

การฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับภูมิคุ้มกัน อันจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการติดเชื้อ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีความยินดีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิดของจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ สถานที่รวมทั้งการประชุมวางแผนเพื่อจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์


สำหรับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด ทางโรงพยาบาลได้จัดแยกเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคารโรงพยาบาล มีความพร้อมในส่วนของระบบการดูแลการบริหารจัดการวัคซีน มีระบบแยกห้องลงทะเบียน ห้องตรวจคัดกรอง ซักประวัติ ห้องฉีดวัคซีน รวมทั้งห้องพักสังเกตอาการหลังการฉีด มีมาตรการความปลอดภัย และเว้นระยะห่างระหว่างนั่งรออย่างเข้มงวด รวมทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พร้อมรองรับดูแลผู้ป่วยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 “หมอพร้อม” ดังกล่าว นับว่าเป็นอีกก้าวที่เราชาวเชียงใหม่ทุกคน จะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จึงอยากให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ มั่นใจในความปลอดภัย และรับวัคซีนกันทุกคน เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค และเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนอันจะเป็นการขับเคลื่อนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทยต่อไป


เนื้อหาข่าวโดย : แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารสุขภาพเพิ่มเติม
• Website : www.chiangmairam.com
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40jmu4687m
• Youtube Channel : โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Chiangmai Ram Hospital

ร่วมแสดงความคิดเห็น