“ไฟเขียวโรงเรียนใช้อาคารได้ตามปกติ” เชียงใหม่ผ่อนคลาย หลายกิจการกลับไปใช้กฎหมายปกติ

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 63/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ยิม ฟิตเนส หรือสถานที่ออกกำลังกายอื่นใดทำนองเดียวกัน สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ โรงเรียนสอนเต้นรำ

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มี มาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่ โดยระบุให้ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน (ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่จำหน่ายสินค้าเวลากลางคืน/ถนนคนเดินซึ่งมีลักษณะเป็นการประจำ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ยังให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 54/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 55/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้การออกคำสั่งที่ 63/2564 ส่งผลให้กิจการหลายแห่งได้ผ่อนคลาย อาทิ ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร้านทำผม เสริมสวย สามารถให้บริการได้ตามที่ร้านเคยให้บริการลูกค้าตามปกติ สวนน้ำ สวนสนุก เปิดให้บริการได้ รวมถึงการเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็สามารถเปิดดำเนินการได้ ส่วนการยกเลิกคำสั่งฯ ฉบับที่ 55/2564 เรื่องกำหนดมาตรการใช้อาคาร ส่งผลให้ โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารเรียน หรือสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษานั้น ใช้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นปกติได้แล้วในการจัดการเรียนการสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น