ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 18 จังหวัด ในรอบ 24 ชม. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

9 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. รายงานตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 18 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา ตาก พิจิตร อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระบุรี สุราษฎร์ธานี และปัตตานี รวม 52 อำเภอ 81 ตำบล 200 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,089 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในจังหวัดระนอง 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอกะเปอร์ รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในห้วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน (9 มิ.ย. 64 เวลา 06.00น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ รวม 18 จังหวัด 52 อำเภอ 81 ตำบล 200 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,089 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น

ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา ตาก และพิจิตร รวม 12 อำเภอ 15 ตำบล 30 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 44 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 37 อำเภอ 62 ตำบล 166 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,033 หลัง

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และปัตตานี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในจังหวัดระนอง 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอกะเปอร์ รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น