สสจ.เชียงใหม่ แจ้งยอดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด มีผู้จองฉีดวัคซีนกว่า 3 แสนราย และมีผู้ผ่านการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 1 แสนราย

สำนักงานสาธารณสุข แจ้งยอดการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3 แสนราย ขณะที่มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 1 แสนราย
วันนี้ (9 มิ.ย. 64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 99,993 ราย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,324,449 ราย หรือครอบคลุม ร้อยละ 7.5 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัด โดยแบ่งเป็นการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 74,454 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 25,539 ราย

สำหรับยอดการลงทะเบียนจองวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด มีผู้ลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 319,002 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม จำนวน 78,354 ราย ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 118,419 ราย และผ่านช่องทางอื่นๆ อีกจำนวน 122,229 ราย โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนจองไว้แต่ยังไม่ได้รับการฉีด จำนวน 299,617 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางการจองคิวรับการฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ซึ่งได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ส่วนแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ทางส่วนกลางจะทำการจัดสรรวัคซีนมาให้เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ครอบคลุมกับประชนทุกคนที่ลงทะเบียนจองไว้ ซึ่งเมื่อมีวัคซีนจัดสรรเข้ามาแล้ว จะมีการแจ้งผ่านระบบ SMS หรือแจ้งผ่านโรงพยาบาลใกล้บ้าน และ อสม. เพื่อให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น