ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลากและดินสไลด์ 19 จังหวัดในรอบ 24 ชม. เกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่

10 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น.รายงานตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มิ.ย. 64เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 19 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา ตาก พิจิตร อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดสกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระบุรีระนอง สุราษฎร์ธานี และปัตตานี รวม 54 อำเภอ 83 ตำบล 203 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,092 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำไหลหลากในอำเภอเชียงดาวนจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในห้วงวันที่ 4 มิถุนายน2564 จนถึงปัจจุบัน (10 มิ.ย. 64 เวลา 06.00น.)มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ รวม 19 จังหวัด 54 อำเภอ 83 ตำบล 203 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,092 หลังไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น

ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา ตาก และพิจิตร รวม 12 อำเภอ 15 ตำบล 30 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 44 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษและนครราชสีมา รวม 37 อำเภอ 62 ตำบล 166 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,033 หลัง

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง

ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สุราษฎร์ธานีและปัตตานี รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง

ส่วนในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น