นพค.35 มอบน้ำดื่ม 1,000 ขวด สนับสนุน รพ.เชียงราย บริการประชาชนมารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19

เมื่อ 10 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วยฯมอบน้ำดื่มสะอาด ”กองบัญชาการกองทัพไทย” จำนวน 1,000 ขวด สนับสนุนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อบริการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค – 19 ตามที่รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ณ อาคารอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น