ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37 ร่วมกำจัดผักตบชวา

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64 09.00 น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผบ.ศบภ.มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืช, ผักตบชวา, สิ่งปฏิกูล ณ หนองน้ำสาธารณะบ้านปางลาว หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นประธานฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 50 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น