อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รวมพลังทำลายเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของ นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กำกับ ติดตาม ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทีมทำลายเชื้อ อ.ท่าวังผา ทีม CDCU คปสอ.ท่าวังผา นำทีมโดย นายชัยวุฒิ วันควร สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านผู้ป่วย สถานที่ต่างๆ ตาม Timeline ผู้ป่วยยืนยัน NN125 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สสอ.ท่าวังผา รพ.ท่าวังผา รพ.สต.บ้านน้ำโมง อบต.ผาทอง ผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่เป็นอย่างดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น