ฉก.ทพ.33 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอสองแคว องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลชนแดน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านห้วยมอย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 กองกำลังผาเมือง ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3218 ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมี นายอำเภอสองแคว เป็นประธาน พร้อมกันนี้ หน่วยได้ดำเนินการแจกสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีน และมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนตามบ้านเรือนอีกด้วย ณ บ้านห้วยมอย หมู่ 8 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น