ฉก.ทพ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอสองแคว องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลชนแดน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านห้วยมอย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 กองกำลังผาเมือง ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3218 ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาด และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา ทำความสะอาดพื้นที่

โดยทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น โรงอาหาร หอประชุม ตามอาคารเรียน สนามเด็กเล่น และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร และห้องเรียนของสถานศึกษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป.น่าน เขต 2 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน บ้านวังเสา หมู่ 7 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น