รองพ่อเมืองเชียงใหม่ตัดริบบิ้นเปิดซุ้มป้ายหมู่บ้านม่วงคำโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปเป็นประธานเปิดซุ้มและป้ายชื่อหมู่บ้านม่วงคำ ม.3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้มีการก่อสร้างและปรับภูมิทัศย์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม รองรับการท่องเที่ยวของหมู่บ้านในอนาคต ทั้งนี้บ้านม่วงคำมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมทุกปี การก่อสร้างซุ้มและป้ายชื่อหมู่บ้านเกิดจากการสนับสนุนแรงงานของชาวบ้านม่วงคำและมีผู้บริจาควัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง ภายใต้การนำของนายอินทูล จันทกิจ ผู้ใหญ่บ้านม่วงคำ ในพิธีเปิดนายสมชิด กันธะยา รองประธานสภาอบจ.เชียงใหม่ นายวัน ม่วงมา นายกอบต.โป่งแยง นายสาย สาตะถา กำนันตำบลโป่งแยงกลุ่มสตรีแม่บ้านให้การต้อนรับและร่วมในพิธ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น