ทหารพราน 32 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ารับวัคซีน Covid -19

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3206 จัดกำลังพลให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของฯ และ สสอ.เชียงของฯ ในการฉีดวัคซีน covid-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงของฯ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.เชียงของ จว.ช.ร.โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 300 คน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เราจะผ่านพ้นวิกฤต โควิด -19 ไปด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น