(มีคลิป) กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เตรียมพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่กองบังคับการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.36 สนภ.3 นทพ.) บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.36 และปล่อยขบวนยานพาหนะกำลังพลของหน่วยฯ เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงฤดูฝนอย่างเร่งด่วน

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกอำเภอจะอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงลาดชัน บ้านเรือนประชาชนจะกระจายอยู่เป็นหย่อมบ้านตามไหล่เขา เมื่อเข้าสู่หน้าฝนทุกปี จะมีฝนตกหนัก บางพื้นที่จะประสบกับปัญหาพายุพัดกระหน่ำรุนแรง น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ทำให้ถนนบางแห่งถูกตัดขาดดินไหลทับเส้นทาง ประกอบกับมีพายุพัดต้นไม้หักโค่นทับเส้นทาง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จึงได้เตรียมความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพ รถเครื่องมือหนัก รถแม็คโฮ รถขุดตัก รถแทรกเตอร์ เรือยนต์ท้องแบน รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กันดาร ทั้งในชุมชนเมืองและชนบทห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น