ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ลำปาง แถลงสถานการณ์ หลังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่รวม 14 วัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดลำปาง แถลงสถานการณ์หลังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่รวม 14 วัน ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนสัปดาห์แรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 และภาพรวมการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมในสัปดาห์แรก โดยระบุข้อมูลสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดลำปาง ระลอกเดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 11 มิถุนายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 262 ราย (จำแนกรายอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับ คือ เมืองลำปาง งาว แจ้ห่ม เกาะคา และแม่เมาะ) และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้วทั้ง 260 ราย (ครบการรักษาในโรงพยาบาลรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้แต่อย่างใด

 

สำหรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca กลุ่มประชาชนเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ป่วยในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ซึ่งทำการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ผ่านระบบหมอพร้อม ทั่วทั้งจังหวัด จำนวน 13 จุด ใน 13 อำเภอ มีหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนใหญ่ประจำเขตพื้นที่ของอำเภอเมือง และตามอำเภอรอบนอก 12 อำเภอ ได้ทำการเปิดจุดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ณ ที่โรงพยาบาลอำเภอ

โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อดูแลพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิถุนายน นี้ ล็อตแรก จำนวน 3,600 โดส และส่วนกลางทยอยจัดส่งมาให้กับทางจังหวัดเพิ่มอีก 8,900 โดส รวม 12,500 โดส ข้อมูลระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564 ดำเนินการฉีดวัคซีนรวม 3,787 เข็ม ทำให้ภาพรวมจังหวัดลำปางมีการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั้ง AstraZeneca และ Sinovac ระหว่างเดือนเมษายน – ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 26,926 เข็ม พบอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อย คิดเป็น ร้อยละ 3.28 ซึ่งทุกรายหายเป็นปกติได้เองภายใน 1-2 วัน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางยังคงเน้นย้ำการรักษาตามมาตรการป้องกันต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหากสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็นเช่นนี้ ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ก็จะช่วยให้พี่น้องชาวลำปาง กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติได้ในเร็ววัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น