คลินิกสัตว์ป่า ศูนย์วิจัยช้าง และสัตว์ป่า ปล่อยนกเค้าโมง และนกเค้ากู่ คืนกลับสู่ธรรมชาติ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า (Center Elephant and wildlife Research) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการดำเนินงานภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นสถานที่ที่ดูแลสัตว์ป่า และสัตว์ของกลางที่ได้รับบาดเจ็บ และพักรักษาตัวก่อนที่ตะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ตลอดจนทั้งยังเป็นสถานที่ในการตรวจสุขภาพของสตว์ป่าอีกด้วย

คลินิกสัตว์ป่า “Wildlife First Aid Clinic” ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ปล่อย นกเค้าโมง จำนวน 3 ตัว และ นกเค้ากู่ จำนวน 1 ตัว คืนสู่ธรรมชาติบริเวณผืนป่าโซนแม่เหียะ หากพบเห็นสัตว์ป่า หรือสัตว์ได้รับาดเจ็บ แจ้งได้ “คลินิกสัตว์ป่า” เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.30 น. ในวันราชการ โทร. 02 561 0777 ต่อ 1691 หรือ สายด่วน 1362

ร่วมแสดงความคิดเห็น